Dag 19: Die Driehoek van die Dood, in die tyd van “Die Keiservoël oor Namaland.”

01288Die drie groot leiers en rolspelers in die magstryd om grond en beheer in die laat negentiende eeu. Hier is hulle vreedsaam bymekaar, maar na Samuel Maharero (regs) se dood sou oorlog uitbreek tussen sy volgelinge en Duitsland.

’n Paar dekades gelede tydens die Grensoorlog het die gebied tussen Grootfontein, Tsumeb en Otavi bekend gestaan as die Driehoek van die Dood, omdat die terroriste elke jaar daar toegeslaan het. ’n Interessante boek daaroor het onlangs verskyn onder die titel, Tannie Pompie se Oorlog.

In die vroeë geskiedenis van Duits Suidwes-Afrika was daar ook ’n driehoek van die dood, maar tussen mense, die Herero’s, Namas en Duitsers. Hulle was die magshebbers van daardie tyd en daar was onderlinge oorloë, vredes, verdrae en verraad tussen die drie volke.

Meegaande foto wys die drie leiers, Hendrik Witbooi, Samuel Maherero, en Theodor Leutwein. Terwyl Samuel Maherero nog geleef het was daar minder onvrede. In daardie tyd was die Duitse mag in Duits Suidwes-Afrika nog baie klein met slegs enkele soldate. Sou die Namas en Herero’s wou kon hulle baie maklik van die Duitsers ontslae geraak het. Dit is veilig om te sê dat beide die Herero’s en die Namas afsonderlik, en heimlik gedink het dat hulle die Duitsers sou kon gebruik om die ander inheemse volk permanent te oorwin. Samuel Maharero het gedink die Duitsers sou gawe bondgenote wees om van die lastige Hendrik Witbooi ontslae te raak en andersom.

Met Maherero se dood het groot onrus onder die verskillende Herero-stamme uitgebreek. Elke Herero-kaptein het gereken dat hy op Samuel se troon geregtig was. Die Duitse mag is uitgebrei en die Herero’s het daarteen in opstand gekom, maar vanweë hulle onderlinge struwelinge was hulle swak ge-organiseer.

Die Duitsers en Namas het verdrae gesluit en het saam oorlog gemaak teen die Herero’s. Net na die vernietigende oorlog het die Namas teen die Duitsers gedraai en oorlog verklaar. Dit sou uiteindelik tot ook hulle vernietiging lei. Vir ’n paar jaar sou vrede heers, tot die Duitsers die knie moes buig voor die Suid-Afrikaanse mag onder leiding van Generaal Louis Botha.

Uiteindelik sit die Swapo-regering, met die Ovambo’s as magsbasis, vandag in die stoel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s